Курс

Необходими документи за записване на курс

 1. Нужно е да имате навършени 17 години и 9 месеца.
 2. Лична карта
 3. Диплома за завършено образование или свидетелство за основно образование – копие
 4. Снимка – 1 брой

Курсът включва:

 • Теоретично обучение Провежда ce в специализиран кабинет и се състои от модули:
  1. Модул Общо устройство на автомобила
  2. Научаване на правилата за движение по пътищата
  3. Модул Безопасност на движението

  След 40 часа теория, курсистите полагат вътрешен изпит( теоретичен), които се състои в решаване на 1 тест с  45 въпроса за 40 минути. След полагане на изпита с по-малко и не повече 10 наказателни точки за 45-те въпроса Ви се насрочва дата за теоретичен изпит пред ДАИ.

 • Практическо обучение Обучението се провежда съобразено със свободното време и възможности на всеки курсист. В рамките на 31 кормилни часа по 45 минути курсистите придобиват следните знания и умения:
  1. Запознаване и работа с уредите за управление на автомобила и поддържането му
  2. Придобиване на навици-кормилни, рефлексни, опериране с уредите и др.
  3. Правилни и синхронизирани действия с горни и долни крайници по време на управлението на автомобила
  4. Паркирането е застъпено доста при нас успоредно и перпендикулярно в реална среда
  5. Създаване и правилно развитие на сензорно-моторните реакции при всеки един наш курсист
  6. Навик за следене движението на пътя и употребата на страничните огледала
  7. Реални ситуации на пътя при интензивно градско движение
  8. Извънградска среда, автомагистрала

  Курса приключва с вътрешен изпит, след които при взимането му се насрочва отново дата от  ДАИ след около две седмици. Реалния изпит се провежда в учебния автомобил, който сте се обучавали и е с продължителност около 20-30 минути, за да е успешен и да има хепи енд.